Cụ ông giữ 4 kỷ lục thế giới, 100 tuổi vẫn chạy marathon

VIDEO 05/03/2023 - 12:14

Cụ ông Mike Fremont hiện sống tại Mỹ, năm nay đã 100 tuổi. Cụ còn minh mẫn, vẫn chạy đều đặn 3 lần mỗi tuần với lộ trình 8km để duy trì thể lực và đang giữ nhiều kỷ lục thế giới khi chạy ở độ tuổi cao.

 

Thu Vân - Thu Hương

CÁC KÊNH VIDEO