“Chưa bao giờ đấu tranh phòng chống tham nhũng quyết liệt như thời gian gần đây”

30/06/2022 - 13:38

PNO - Tổng bí thư đánh giá, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lại được thực hiện quyết liệt và hiệu quả như thời gian gần đây.

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) giai đoạn 2012-2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Tổng Bí thư đánh giá chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được thực hiện quyết liệt và hiệu quả như thời gian gần đây - Ảnh: VGP
Tổng bí thư đánh giá chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lại được thực hiện quyết liệt và hiệu quả như thời gian gần đây - Ảnh: VGP

Những kết quả trên đã bác bỏ một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm "nhụt chí", "chùn bước" những người dám nghĩ, dám làm, làm "chậm" sự phát triển đất nước… Ngược lại, nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ là "đấu đá nội bộ", "phe cánh".

Tổng bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng, đã trót "nhúng chàm" và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

"Qua tổng kết, chúng ta có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả như thời gian gần đây. Đồng thời, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước", Tổng bí thư phát biểu.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội...

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên nhiều bài học quý, có giá trị được rút ra.

Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ", "không ngừng". Thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng", cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng" và cơ chế bảo đảm để "không cần tham nhũng".

Phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý là đột phá, quan trọng.

Phải gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Gắn phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng.

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trọng thời gian tới về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, tiêu cực".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng. Ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt" đồng thời nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng…

Chi Mai

 
TIN MỚI