Chẳng dễ dàng cho người đến sau

25/11/2022 - 19:26

PNO - Chẳng có cuộc hôn nhân nào cho người đến sau mà dễ dàng. Yêu thì dễ, lời hứa đầu môi cũng dễ thốt ra, nhưng đi cùng nhau được bao lâu là điều thực sự khó.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Bùi Tiểu Quyên

Bài: Đinh Hương

Bài hát: Không còn mùa thu (NS: Việt Anh - CS: Khánh Du)

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts