Cụ đang mơ Tết được quây quần cùng con cháu! 

Cách đây 5 giờ
Bà cụ vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ra cổng, ánh mắt xa xôi. Chắc cụ đang mơ về một cái Tết được quây quần cùng con cháu! Ngoài kia Xuân đang về!