Menu

Hoạt động khởi sự kinh doanh, khởi tạo doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian qua nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính sách đến các hoạt động cụ thể.

Bởi có đến ba người phụ nữ là cán bộ Hội nên suốt ba năm qua, cứ đến những ngày tháng Mười này, cả gia đình nhỏ ở khu phố 5, phường 14, quận 6 ấy lại trở nên rất rộn ràng,

Hội thi cho thấy, Hội LHPN cấp quận, huyện và cơ sở luôn tích cực nghiên cứu, đầu tư, sáng tạo, tìm ra mô hình hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của địa phương mình.
Trang 6 trong 114