Cấm bay 3 người vì hút thuốc và sử dụng giấy tờ tuỳ thân của người khác

VIDEOS 28/12/2022 - 17:02

Ông P.V.C. (ở Thanh Hà, Hải Dương) và ông N.K.D. (ở Thanh Bình, Đồng Tháp) sẽ bị cấm bay 9 tháng vì đã hút thuốc lá trên máy bay. 
 

Kim Thoa - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO