Rau có sâu nghĩa là rau an toàn?

22/09/2022 - 07:28

PNO - Tại sao những con sâu này không chết vì thuốc? Vì chúng lờn thuốc, và rau “bẩn” vẫn hoàn “bẩn”, cho dù có sâu.

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Thu Mai

Bài: B.T (ghi)

 
TIN MỚI