Menu

Chẳng cổ xúy chị em coi tiền trên tình, nhưng có phải cứ chọn yêu trai nghèo rồi sống khổ cực vất vả thì mới là một phụ nữ đàng hoàng?

Em chỉ muốn buông tay nhưng em sợ mình làm con mất cha, sợ phải chia con, sợ những điều tiếng.

Chuyện “lớn nhỏ” này dường như nhiều người đều quan tâm, nhưng không hề có một chuẩn nào rõ ràng.

Chị bảo, đó là cái dại của đàn bà. Bị đánh bị mắng cứ nín nhịn nghĩ rằng từ từ người ta sẽ sửa. Nhưng quên câu “được đằng chân lân đằng đầu”...
Trang 6 trong 371