Sóng cả, đừng ngã tay chèo  

Mỗi lần em nhắc chuyện tương lai, anh chỉ lặng thinh không nói gì. Em vô cùng lo lắng, không biết phải làm thế nào.

06:42 27/05/2016