Cơ sở sản xuất, kinh doanh... là đối tượng thanh tra chính trong tháng hành động vì ATTP

16-04-2021 11:55:51
Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, trọng tâm là đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới.