Kinh hoàng tiếng karaoke ngày tết quê

Cách đây 10 giờ
Hai cái loa to đùng cứ chĩa ra cửa, như thể cả không gian rộng lớn ngoài kia là của họ.. Nhà tôi ở cạnh, dĩ nhiên là chịu trận.