Menu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị ngày 22/6 để phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự.

Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp cùng Viettel vừa đưa vào sử dụng mạng xã hội VCNET "để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái..".
Trang 7 trong 23