Menu

Đến nay, quận Tân Bình đã tiếp xúc được 85/124 trường hợp và đã có 70 hộ dân kê khai quá trình sử dụng đất để làm cơ sở cho việc hỗ trợ.
Trang 7 trong 17