Menu

Sự khác nhau thú vị giữa các món bún ở 3 miền

08:38 14/06/2017

pno
Nếu như miền Bắc nổi tiếng với bún thang, miền Trung có bún bò Huế, thì miền Nam có bún mắm. Vậy bạn có biết sự khác nhau giữa các món bún ở 3 miền như thế nào không?

Mai Quỳnh