Cá rô ron rán giòn ăn hết

Cách đây 3 giờ
Cái mùi cá rô rán trong chảo mỡ, trong một chiều mưa gió, khiến bụng dạ những đứa trẻ háu đói cứ rộn hết cả lên.