Menu

Ông Phan Văn Hiếu, Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đang rất lo lắng khi bị nhắn tin đe dọa nhận hậu quả sau quá trình đấu tranh chống tiêu cực.
Trang 9 trong 1891