Menu

Ở tuổi 32, Hiền tiếp tục nhận lấy bản án nghiêm khắc của tòa vì không thoát khỏi vòng lẩn quẩn mà ma túy gây ra, để rồi cứ trôi lăn trong tù tội…
Trang 9 trong 1880