Menu

TP.Hồ Chí Minh: Thu bảo hiểm ba tháng đầu năm hơn 14.000 tỷ đồng

06:00 10/04/2019

pno
Số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 31/3 là hơn 3.182 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, trong ba tháng đầu năm 2019, số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hơn 14.338 tỷ đồng, tăng 27,38% so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 22,41% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 31/3 là hơn 3.182 tỷ đồng… 

TP.Ho Chi Minh: Thu bao hiem ba thang dau nam hon 14.000 ty dong
 

Để thu hồi nợ, BHXH thành phố đã gửi thư mời 92 đơn vị với tổng số tiền nợ là 61,64 tỷ đồng (nợ từ ba tháng trở lên và số tiền nợ từ 50 triệu đồng) lên để đôn đốc nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Tính đến hết ngày 31/3 có 64 đơn vị khắc phục với tổng số tiền 22,4 tỷ đồng (tỷ lệ 36,39%). 

Đồng thời, BHXH thành phố đã phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) trong việc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN, cũng như nhắc nhở, thông báo danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN từ sáu tháng và nợ từ 300 triệu đồng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quốc Ngọc