Menu

Dù Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt nhưng tại địa bàn xã Cư Bao vẫn xảy ra tình trạng trẻ em, người già, hộ nghèo, gia đình chính sách vẫn bị “khoán” tiền xây dựng Nông thôn mới.
bao phu nu
Trang 1 trong 1840