Menu

Theo công an tỉnh Đắk Nông, mục đích thật sự của bà Loan về việc sản xuất vỏ cà phê, sỏi và nhuộm dung dịch pin Con Ó là để bán cho một người khác. Người này sau khi mua sẽ trộn vào tiêu để bán.
Trang 1 trong 1862