Menu

Giáng sinh không chỉ gắn liền với hình ảnh chiếc ủng đỏ gói ghém đầy quà, cây thông trang hoàng lấp lánh, Giáng sinh còn là khoảnh khoắc tụ về của tình thân, của lòng lành gieo đi mà chẳng cần kiếm tìm nhận lại.

Đàn bà phải giỏi quán xuyến việc nhà, là người vợ và người mẹ đầy trách nhiệm. Niềm tin ấy vô tình cản đường những phụ nữ khao khát ước mơ được sống cuộc đời mình một cách khác biệt.
Trang 2 trong 40