Menu

Tư vấn quốc tế chưa quan tâm đề án TP.HCM thành trung tâm tài chính

18:45 17/08/2018

pno
Hầu hết các đơn vị đã tiếp cận đều chưa thể hiện sự quan tâm, hoặc cho biết chỉ tham gia góp ý kiến, phản biện đối với đề án.

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM đã giao Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC) tiếp cận, làm việc với các tổ chức tư vấn có kinh nghiệm, uy tín để lựa chọn đơn vị tham gia xây dựng Đề án “Phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế”, phấn đấu trong năm 2018 có sản phẩm.

Tu van quoc te chua quan tam de an TP.HCM thanh trung tam tai chinh
 

Tuy nhiên, theo báo cáo của HFIC, hầu hết các đơn vị đã tiếp cận như Ngân hàng Phát triển châu Á, nhóm chuyên gia Ngân hàng HSBC, Công ty tư vấn Boston Consulting Group, Công ty tư vấn Baker & McKenzie, Công ty Tài chính quốc tế IFC... đều chưa thể hiện sự quan tâm, hoặc cho biết chỉ tham gia góp ý kiến, phản biện đối với đề án.

Ngoài ra, việc kết nối với các tổ chức tài chính, tư vấn tại Thụy Sỹ cũng cần có nhiều thời gian chuẩn bị các bước, như đề cương sơ bộ, thư yêu cầu... để từ đó Tham tán thương mại Việt Nam tại Thụy Sỹ mới hỗ trợ kết nối với các tổ chức tư vấn tại Thụy Sỹ đặt vấn đề về các yêu cầu của thành phố. Do đó, cũng không bảo đảm tiến độ thời gian mà lãnh đạo thành phố đặt ra.

Từ các yếu tố trên, để đẩy nhanh tiến độ, trước mắt UBND thành phố đồng ý theo đề xuất của HFIC tiến hành làm việc và đề nghị Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright lập phương án cụ thể, giúp UBND thành phố xây dựng đề án theo hình thức chỉ định bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, có sự giúp sức của Fulbright để bảo đảm việc triển khai nhanh, hiệu quả.

Để có cơ sở báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy về phương án chọn Trường Fulbright như nêu trên, UBND đề nghị trường hoàn chỉnh đề cương sơ bộ, trong đó đề cập đầy đủ các bước triển khai, nội dung triển khai, nhân sự tham gia, thời gian, kinh phí, những đề xuất hỗ trợ... gửi UBND thành phố trước 30/8.

Chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM có quy mô hiện đại với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí quốc tế, nhằm hấp dẫn các tổ chức tài chính quốc tế, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quốc Ngọc