Menu

Vinashin chấm dứt hoạt động

23:59 31/10/2013

pno
PN - Ngày 31/10, Bộ Giao thông vận tải đã công bố quyết định thành lập Tổng công ty (CT) Công nghiệp tàu thủy (SBIC) trên cơ sở tổ chức lại một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
edf40wrjww2tblPage:Content

SBIC có vốn điều lệ 9.520 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình CT mẹ - CT con. Trong đó, CT mẹ có tên CT TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tám CT con gồm, CT TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng, Bạch Đằng, Hạ Long, Thịnh Long, Cam Ranh, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Công nghiệp hàng hải Sài Gòn và CT cổ phần đóng tàu Sông Cấm.

Vinashin cham dut hoat dong
Ảnh minh họa (nguồn internet)

SBIC sẽ kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Vinashin, đồng thời có nghĩa vụ sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc Vinashin trước đây không được tiếp tục duy trì gồm: 69 doanh nghiệp cổ phần hóa, bán chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập; 165 doanh nghiệp bán, giải thể, phá sản. Vinashin sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày SBIC được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 PHAN TRÍ