Menu

Một người chơi lan ở Bình Thuận đã bán cây hoa lan giả hạc 5 cánh trắng với giá 6,8 tỷ đồng cho câu lạc bộ chơi lan ở Đà Nẵng. Chủ sở hữu cho biết, với giới sành chơi lan thì giá này bình thường.

Nhắc đến nghề chằm (khâu) nón lá bài thơ xứ Huế, không ai không nể phục cô Trần Thị Thúy - người phụ nữ hơn 40 năm tỉ mỉ với từng chiếc lá, sợi chỉ... làm nên chiếc nón Huế nổi tiếng chỉ với một bàn tay.
Trang 1 trong 25