Menu

"Tại sao chúng ta cần sự tôn trọng nữ quyền trong khi chúng ta vẫn giữ khư khư định kiến về sự thể hiện bên ngoài vốn quá bó hẹp?", Charlize Theron hỏi.
Trang 5 trong 6