Menu

Clip: NSƯT Việt Anh nói về việc diễn viên trẻ vô lễ

10:02 08/07/2019

pno
Rất nhiều người làm nghề ca thán về việc diễn viên trẻ hiện tại có thái độ làm nghề thiếu nghiêm túc, lẫn vô lễ với bậc tiền bối.

Diễm Mi