Menu

Ngoài ra, các doanh nghiệp không chấp hành quy định về khám sức khỏe cho lái xe và có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông… cũng sẽ bị "soi" kỹ.

Đến giờ phút này, dư luận và dân làm nước mắm truyền thống không tin, không phục mấy cơ quan ở cấp vụ, viện chi đó rồi, bởi họ nghi có… dòi. Vậy cấp cao hơn hãy lên tiếng đi...
Trang 8 trong 790