Menu

Xung quanh chuyện Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa (Thị xã Hương Thủy) vay nợ nhiều đồng nghiệp, Trưởng công an Thị xã phủ nhận thông tin vị này định nhảy cầu tự tử trước khi có mặt ở trụ sở công an.
Trang 7 trong 713