Menu

Hàng chục năm qua, cụm cảng Km6 ở P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được chính người dân Cẩm Phả gọi là “thiên đường than lậu”.
Trang 7 trong 788