Lòng dân

Cách đây 2 giờ
Với người dân, trong thời khắc chuyển giao ý nghĩa này, có lẽ điều kỳ vọng là những cán bộ lãnh đạo nói và làm hợp lòng dân.