Menu

Thanh tra TP.HCM xác định, trong quá trình liên doanh, liên kết, công ty con của IPC cũng gây ra nhiều khoản nợ lớn, khó thu hồi.

Nếu xem đề xuất của PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân là một đề xuất nghiêm túc, có tính học thuật, dựa trên nghiên cứu cá nhân của bà thì liệu 'giải pháp lu' có thể chống ngập cho TP.HCM?

"Tôi nhận thấy rằng phụ nữ có một sức mạnh rất lớn trong việc vận động xã hội một cách tích cực" - Hoàng Thị Minh Hồng- Sáng lập và Điều hành CHANGE - TT Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển chia sẻ.
Trang 5 trong 887