Menu

Rất nhiều màn hình chiếu được dựng lên phục vụ người hâm mộ bóng đá, mì gói được phục vụ miễn phí suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Từ lời kêu gọi bình quyền trong thể dục đến ý thức bình đẳng trong thể thao đối kháng - cả trăm năm sau, vẫn cứ còn là một khoảng cách xa vời, mà khởi nguồn, không ai khác ngoài chính tôi, hay chính bạn.
Trang 5 trong 1059