Menu

Việc để các địa phương chấm thi rồi bây giờ lại rà soát việc mình đã làm là thiếu khách quan, tạo ra những kẽ hở để cho tiêu cực phát sinh và tồn tại.

Ở nước ta, lâu nay vẫn xem điểm thi “đầu vào” như chiếc gậy thần làm nên chất lượng, nên quan tâm siết chặt 'đầu vào'. 12 năm học sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thí sinh thi hỏng kỳ thi tuyển sinh đại học.

Năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu nhưng nhiều nơi đang thiếu giáo viên (GV) mầm non trầm trọng. Do thiếu GV mầm non mà có những địa phương phải từ chối nhận trẻ dưới 5 tuổi.

Một người bạn báo tin không vui: con mình vừa trượt nguyện vọng vào một trường kỹ thuật công lập nổi tiếng tại TP.HCM, mặc dù năm nay điểm chuẩn của trường này, cũng như nhiều trường đại học “tốp trên” phía nam, đã giảm đáng kể.
Trang 7 trong 117