Menu

Tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chưa bao giờ dịch vụ cho vay không cần tài sản đảm bảo lại nở rộ như hiện nay.

Kẻ trộm đã bẻ khóa, đột nhập vào đình Hoàng Châu lấy đi một kiệu thờ, một bức tượng và sắc phong có từ triều Nguyễn. Tất cả đều là cổ vật có niên đại trên trăm năm.
Trang 6 trong 647