Menu

Theo một Cảnh sát Giao thông thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, hình ảnh mà Công an Cần Thơ cung cấp cho cơ quan truyền thông chính là hình ảnh được truy xuất từ "súng" bắn tốc độ.
Trang 6 trong 339