Menu

Chương trình “Vui hè cùng bóng đá” dành cho các em thiếu nhi với sự tham dự của 150 em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn để cùng hưởng ứng không khí mùa World Cup.

Là những người chịu trách nhiệm rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách cho học trò, hình ảnh người thầy vẫn luôn là tấm gương cho học sinh noi theo. Khi thầy cô giáo phải quỳ, đó là lúc nền giáo dục sụp đổ.
Trang 6 trong 599