Menu

'Mất mặt' khi mua nhầm dưa lưới đem biếu

12:00 21/07/2018

pno
Dưa lưới ăn ngon mà biếu cũng sang. Nhưng mua nhầm trái non hoặc hư thì phí công, phí của; chưa kể mua phải trái dưa lưới Trung Quốc, bỏ đi thì tiếc, ăn vào thì lo. Mẹo này giúp bạn tránh được cả đôi đường.

Quỳnh Chi