Menu

Đó là kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea) liên quan đến đề án xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Bạn càng đi xa, đường trở về càng gần, bởi chỉ có hồn Việt mới làm đầy không gian cho ngôi nhà Việt - nơi bạn mở mắt chào đời và nương náu cho tới ngày gửi lời từ giã.

Để thu nạp những trường khí tốt vào nhà đón năm 2019 đầy hưng thịnh, bình an chúng ta cần hiểu tường tận những đặc tính khí trường của từng khu vực trong nhà hầu tôn tạo và khắc chế chúng, mang lại nhiều lợi ích hơn.
Trang 3 trong 64