Menu

Luật Đất đai năm 2013 được soạn thảo và ban hành theo hướng bảo vệ quyền lợi của nhà nước trong khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nên cần được viết lại.

Ngày 14/11, thông tin từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết, vừa rao bán hai khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina tại chi nhánh Long An để thu hồi nợ.
Trang 3 trong 87