Sao lúc nào tôi cũng vội?

Cách đây 5 giờ
Tôi nhận ra cốt lõi của việc mình muốn sống vội hay sống chậm là nằm ở bản thân mình chứ không phải là các con hay công việc.