Menu

Kê khai tài sản thu nhập, kiểm tra giám sát công tác cán bộ

12:46 23/07/2018

pno
Ủy ban kiểm tra Thành ủy tập trung vào công tác kiểm tra giám sát nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kỷ luật Đảng. Đối với khối quận huyện, tập trung vào công tác cán bộ, kê khai tài sản thu nhập…

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của ngành Kiểm tra Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Thành uỷ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Thành uỷ và Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu Ban thường vụ (BTV) Thành uỷ và cấp uỷ cùng cấp kiểm tra đối với 598 tổ chức đảng và 605 đảng viên; giám sát đối với 391 tổ chức đảng và 425 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp uỷ các cấp đã yêu cầu 103 tổ chức  đảng và 179 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Ke khai tai san thu nhap, kiem tra giam sat cong tac can bo
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ

UBKT Thành uỷ đã tham mưu BTV Thành uỷ xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng, BTV quận uỷ thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 201 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 154 trường hợp, tỷ lệ 76,62%; cảnh cáo 37 trường hợp, tỷ lệ 18,41%; cách chức 5 trường hợp, tỷ lệ 2,48%; khai trừ 5 trường hợp tỷ lệ 2,48%.

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật của nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình…

Cấp uỷ các cấp xem xét, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng 2 đảng viên. Đã giải quyết xong ½ trường hợp.

Ông Hiếu cho hay công tác giám sát, kiểm tra một số vụ còn chậm do tính chất phức tạp, kéo dài của vụ việc. Có 3 cấp ủy chưa tiến hành kiểm tra, giám sát là đảng ủy Tổng công ty nông nghiệp, đảng ủy Cảnh sát PCCC, đảng ủy Cục hải quan TP; có 2 đảng ủy chưa tiến hành kiểm tra, giám sát là ủy ban kiểm tra Tổng công ty Nông nghiệp, đảng ủy Cảnh sát PCCC.

Ke khai tai san thu nhap, kiem tra giam sat cong tac can bo
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, UBKT Thành ủy tập trung vào những nội dung trong đó tập trung vào công tác kiểm tra giám sát nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kỷ luật Đảng.

Đối với khối quận huyện, UBKT chỉ đạo tập trung vào công tác cán bộ, công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp, công ty dịch vụ công ích, việc quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, kê khai tài sản thu nhập, phòng chống tệ nạn xã hội, trật tự đô thị, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng… Đây là những mảng thường xuyên xảy ra vi phạm ở địa bàn quận huyện.

Tại hội nghị, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung xem xét, xử lý các vụ việc nhạy cảm, gây bức xúc trong xã hội, nhân dân thành phố. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, trong đó có nhiều đồng chí là cấp ủy viên các cấp, tạo sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả công việc chung của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành uỷ đề nghị cấp uỷ các cấp cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là việc thực hiện 7 chương trình đột phá… đối với từng chương trình, phải đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả từng chỉ tiêu, giải pháp.

Ke khai tai san thu nhap, kiem tra giam sat cong tac can bo
Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo

Ngoài ra, cần tập trung thực hiện quyết liệt 3 nhóm giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực (vốn, con người, đất đai,...), phục vụ cho yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

“Coi nguồn nhân lực của thành phố là nguồn lực quan trọng nhất, coi sáng tạo của người lao động là động lực mạnh mẽ nhất để phát triển. Về quy trình thí điểm đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư ở thành phố theo hướng đúng luật pháp, có lợi cho nhân dân, có lợi cho nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, triển khai nhanh. Kết nối thật sự hiệu quả các doanh nghiệp, các nhà khoa học và quản lý nhà nước, để phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học công nghệ, để doanh nghiệp tin cậy và khai thác lực lượng và sản phẩm khoa học, để nhà nước hỗ trợ quá trình tương tác này thật hiệu quả.

Tôi đề nghị UBKT Thành ủy và ngành Kiểm tra của Đảng bộ TP phải có sự đột phá, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị thành phố.

Rà soát, điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng giảm các đoàn kiểm tra, giám sát diện rộng, chọn một vài vấn đề quan trọng, liên quan đến thực hiện các chương trình đột phá và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố; kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến rõ nét tại một số địa phương, đơn vị” - Bí thư Thành uỷ chỉ đạo.

Quỳnh Mai