Menu

Sau khi một số ngân hàng thực hiện khóa thẻ với những người dùng thẻ tín dụng rút tiền mặt tại các điểm quẹt thẻ chui, ngay lập tức nảy sinh những biến tướng mới.

Dịch tả heo châu Phi khiến sản lượng thịt heo cả nước trong chín tháng đầu năm giảm hơn 8%. Đây là nguyên nhân khiến giá thịt heo tăng cao những ngày gần đây.
Trang 1 trong 553