Menu

Chồng toàn tính xấu?

10:58 25/09/2014

pno
PNO - Với những tính xấu của “ổng” bạn đã có biện pháp nào để giúp “ổng” khắc phục hay không? Hay chỉ âm thầm chịu đựng và bất mãn với riêng mình rồi thổ lộ với Hạnh Dung?