Menu

Đội QLTT 12B nói đã tiêu hủy nhiều mặt hàng có giá trị tại bãi rác Đông Thạnh. Giám đốc đơn vị quản lý bãi rác Đông Thạnh bác bỏ tất cả nội dung này.
Trang 1 trong 1