"TPHCM nhận định rất đúng ca đậu mùa khỉ đầu tiên"

Thời sự 06-10-2022

TPHCM từng có nhiều trường hợp nghi ngờ trước khi có ca mắc đậu mùa khỉ

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO