Bắt thanh niên lập nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng

Thời sự 04-10-2022

Đức thừa nhận đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng các bài viết bịa đặt thông tin nhằm bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng, từ đó cưỡng đoạt tài sản.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO