200 "phù thuỷ" của vũ trụ Harry Potter xuất hiện tại Đường sách

Nhiều người có mặt tại Đường sách không khỏi bất ngờ khi tại đây xuất hiện 200 "phủ thuỷ" với áo chùng, đũa phép...

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO