Ca sĩ Jimmii Nguyễn: "Nhìn lại quá khứ, tôi không còn sợ hãi nữa"

Jimmii Nguyễn từng phải đi điều trị tâm lý một thời gian, và có 10 năm không thể đứng trên sân khấu. 

Nguyễn Quang - Thành Lâm

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO