Menu

Mua cua chắc thịt, đầy gạch miễn chê nếu bạn biết điều này

12:00 07/07/2018

pno
Mua cua nếu không có mẹo, hên được con ngon, xui bị con óp toàn nước chẳng thấy thịt đâu. Làm thế nào để mua được con cua thịt chắc, nhiều gạch?

Quỳnh Chi