Thực hiện chính quyền đô thị, 16 quận than khó khi sửa chữa vỉa hè

29/06/2022 - 12:36

PNO - Sáng 29/6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Một trong những nội dung được các đại biểu tham gia thảo luận tại phiên họp là kết quả sau một năm TPHCM thực hiện tổ chức chính quyền đô thị.

Theo đó, sau một năm TPHCM thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, việc chuyển từ đơn vị cấp ngân sách sang dự toán ngân sách khiến 16 quận gặp khó, bị động trong triển khai nhiều dự án theo nghị quyết Đảng bộ quận.

Toàn cảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội sáng 29/6
Toàn cảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội sáng 29/6

Ông Lê Đức Thanh - Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết, quận gặp khó khi triển khai các dự án theo nghị quyết đại hội Đảng của quận từ nguồn kết dư ngân sách.

Cụ thể, triển khai chính quyền đô thị, nguồn kết dư này đã chuyển về thành phố quản lý; cấp quận, phường khi muốn thực hiện các công trình, dù rất nhỏ như sửa chữa vỉa hè cũng phải chờ thành phố rót vốn.

Đây cũng là tình trạng chung của 15 quận còn lại (không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, phường).

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM thông tin, trong 6 tháng đầu năm, Sở nhận rất nhiều phản ánh của các quận về thiếu nguồn vốn sửa chữa đường hẻm, không chủ động sử dụng kết dư ngân sách để làm các dự án trong nghị quyết Đảng bộ quận đầu nhiệm kỳ.

Việc UBND quận, phường chuyển từ đơn vị cấp ngân sách sang dự toán ngân sách khi tổ chức chính quyền đô thị khiến cấp quận, phường không còn sự chủ động trong công tác điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng phát sinh đột xuất.

Bà Phạm Thị Hồng Hà chỉ ra thêm một số khó khăn trong điều hành ngân sách của Sở Tài chính TPHCM. Cụ thể, quy định cơ quan tài chính cấp quận - trước đây là Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu điều hành ngân sách, nay chuyển về Sở Tài chính khiến Sở Tài chính TPHCM phát sinh thêm khối lượng công việc rất lớn.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM thông tin, trong 6 tháng đầu năm, Sở nhận nhiều phản ánh của các quận về thiếu nguồn vốn sửa chữa đường hẻm, không chủ động sử dụng kết dư ngân sách để làm các dự án trong nghị quyết Đảng bộ quận đầu nhiệm kỳ.
Bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM thông tin, trong 6 tháng đầu năm, Sở nhận nhiều phản ánh của các quận về thiếu nguồn vốn sửa chữa đường hẻm, không chủ động sử dụng kết dư ngân sách để làm các dự án trong nghị quyết Đảng bộ quận đầu nhiệm kỳ.

Bà Phạm Thị Hồng Hà thông tin: “Khi xây dựng dự toán, chúng tôi phải rà soát khoản chi chi tiết của 16 quận và hơn 960 đơn vị sự nghiệp; bổ sung điều chỉnh ngân sách đối với 1.400 đơn vị của 16 quận. Ngoài công việc trước đây, một công chức thẩm kế phải phụ trách 80 - 160 đơn vị cấp quận”.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, giải pháp trước mắt là TPHCM đã bố trí gói điều hành chung về ngân sách khoảng 749 tỉ đồng để bổ sung cho khoản chi đột xuất phát sinh. Đồng thời, ngành tài chính hướng dẫn các quận rà soát, xác định nguồn kết dư còn lại. Song song đó, rà soát danh mục dự án đầu tư công cần thiết, đảm bảo điều kiện giải ngân để bố trí kinh phí, trước hết là nguồn kết dư còn giữ lại và sau đó là nguồn bổ sung từ ngân sách TPHCM.

Ngoài ra, Sở Tài Chính TPHCM đã báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính ngân sách đảm bảo chủ động của các quận theo 2 hướng. Một là đề xuất cơ chế đặc thù cho TPHCM, đối với ngân sách của 16 quận cho phép dự phòng ngân sách cấp quận. Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, hướng này đã nhận đồng thuận của Bộ Tài chính.

Hai là thành phố nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh, bổ sung Luật Chính quyền địa phương theo hướng đa dạng hóa mô hình chính quyền địa phương đáp ứng điều kiện đặc đặc thù như TPHCM.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu