Menu

Đó là những thước phim tư liệu vô cùng quý giá về một thời không thể lãng quên...

Đi qua khói lửa chiến tranh và những gian nan đời thường, các dì, các chú vẫn vậy, bình dị mà gan góc, thủy chung.

Những vì sao anh hùng, họ không vằng vặc trên cao, họ lặn thầm trong đất, trong cội rễ nhân dân - nơi ấy, họ đã được sinh ra, được dưỡng nuôi và trở về. Bất tử.
Trang 1 trong 1