Menu

Bài tập giảm mỏi cổ vai lưng khi ngồi lâu trước máy tính

12:00 15/09/2017

pno
Bác sĩ Trần Minh Sơn, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viên quận Thủ Đức TP.HCM hướng dẫn các động tác tại chỗ giúp giảm và tránh mỏi cổ vai lưng dành cho giới văn phòng.

Minh Thanh