Những ngôi chùa trầm mặc trên chung cư

01/09/2022 - 20:34

PNO - Tồn tại hơn nửa thế kỷ, những ngôi “chùa chung cư” còn lại rất hiếm tại TPHCM, qua bao thăng trầm lịch sử, những ngôi chùa vẫn còn đó với vẻ đẹp trầm mặc, nhuốm màu thời gian.

 

Những ngôi chùa trầm mặc trên nóc chung cư

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu