Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận được sự ủng hộ, suy tôn trong Đảng, được quần chúng yêu mến, tin cậy. Ngay sau Đại hội XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng và kiên quyết, nghiêm minh với cả lãnh đạo cao cấp của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi những dấu ấn quan trọng trên chính trường thế giới, trong hợp tác song phương và đa phương, thể hiện tình hữu nghị với các nước đối tác và láng giềng của Việt Nam.

Đến nay, các nước, kể cả nước lớn đều thừa nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, cũng như vị trí của Tổng Bí thư trong thể chế chính trị Việt Nam.

Tất cả những việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm đều lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, vì lợi ích và quyền lực của dân làm mục tiêu phấn đấu và hành động.

Cùng với những chỉ đạo, phát ngôn mạnh mẽ của Tổng Bí thư là hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật, kể cả lãnh đạo cán bộ cấp cao như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Thị Kim Thoa...

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII (1/2016) của Đảng đến tháng 6/2018, đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức Đảng, 35.000 đảng viên, trong đó có 1.300 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái; thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 9 ủy viên trung ương, nguyên ủy viên Trung ương; khai trừ Đảng, ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị.

“Từ hai nước “cựu thù”, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành bạn, rồi đối tác toàn diện và trong tương lai mối quan hệ đó sẽ còn phát triển tốt hơn nữa”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 7/7/2015

 

Thực hiện: Quỳnh Mai
Kỹ thuật: Ngô Tới

Chia sẻ bài viết: