Có thể thấy, 2020 là một năm nhiều biến động cho tình hình kinh tế, xã hội của Mỹ lẫn Việt Nam khi đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 sắp đến gần. Dù vậy, có thể chắc chắn rằng đây sẽ là một năm đầy triển vọng cho mối quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.

Linh La (Theo CFR, Reuters)

Thiết kế: Hoàng Triết

Chia sẻ bài viết: