Menu

Tuy câu chuyện đã cũ nhưng đó là một kỷ niệm đáng nhớ của cô nữ sinh Trần Thị Gương (1994), thời gian cô đỗ đại học vào năm 2010.
Trang 3 trong 7