Menu

Khi đang ngồi trên xe taxi nạn nhân Oanh đã nhắn tin cho em Tuấn báo điềm chẳng lành và hơn một ngày sau thì thi thể Oanh được phát hiện dưới ao bèo.
Trang 1 trong 7