Những cánh cửa không khép trong tâm bão

Thời sự 28-09-2022

Vào thời điểm cả nước bị cơn bão số 4 quần thảo, người dân được khuyến cáo chèn chặt, đóng kín cửa để tránh nguy hiểm. Nhưng ngay nơi tâm bão vẫn có nhiều cánh cửa luôn mở rộng để đón bà con vào trong tránh bão an toàn.

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO