Nhà sập, tốc mái ngổn ngang ở Huế

Thời sự 28-09-2022

Nhiều người dân vừa sơ tán đến nơi an toàn vừa bật khóc vì tài sản tích cóp bao nhiêu năm giờ chỉ còn bộ quần áo trên người. 

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO