Người dân miền Trung đổ nước, cát chèn mái nhà để chống bão số 4

Thời sự 27-09-2022

Ngoài chèn mái nhà bằng bao cát, túi nước... người dân miền Trung còn cột chặt cây trái để bảo vệ hoa màu.

 

Cúc Nguyễn - Đình Dũng - Hồng Hạnh

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO